Voordat een product zijn weg vindt naar onze opslagplaatsen en in de winkelschappen als gevolg daarvan, wordt het door een aantal tests onderworpen. We controleren de consistentie met de geldende normen en voorschriften en met onze eigen kwaliteitsnormen. De resultaten van onze tests worden bevestigd door medewerkende aangemelde instanties, zoals het Duitse TÜV, onderzoeks- en ontwikkelingscentrum PREDOM, Eltest centrum voor onderzoek en certificering. Omdat onze eigen normen vaak de algemeen aanvaarde normen overtreffen, zijn tests in Poolse en Europese centra pure formaliteit voor ons.

Product implementatie
De eerste stap is om het prototype van de tool te controleren in het laboratorium van Grupa Topex. Hierin worden productparameter-conformiteitstests uitgevoerd met de eisen die voortvloeien uit het gebruik ervan. De mening van experts is cruciaal voor het verdere lot van het project. In het laboratorium worden beslissingen genomen of een nieuwe tool voldoet aan de verwachtingen van de klant en of deze op de markt zal komen, of dat het hele project in de wacht wordt gezet.

Kwaliteitscontrole
De basis voor een goed product is een goed project. We moeten er echter altijd voor zorgen dat de apparatuur die aan consumenten wordt geleverd veilig en aangepast is aan specifieke taken. Een gespecialiseerde cel bij Grupa Topex zorgt hiervoor, die elke toolbatch controleert die de fabriek verlaat. Laboratorium en documentatie
Onze producten worden onderworpen aan vele strenge kwaliteitstests. Alle worden uitgevoerd met behulp van gespecialiseerde regel-meetapparatuur. Wij geloven dat systematisch verworven en gedocumenteerde kennis de basis is voor kwaliteitsontwikkeling. Dit wordt bevestigd door tests die periodiek worden uitgevoerd door onafhankelijke aanmeldende entiteiten, zoals: de Duitse TÜV, het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum PREDOM, Eltest centrum voor testen en certificeren.